Vilkår for deltagelse

Generelt
Vi forbeholder os retten til at rette, ændre eller opdatere disse vilkår for anvendelse efter behov.

Alle priserne på hjemmesiden er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til, at ændre priserne.

Medlemsskab
Et medlemskab koster 299 kr. ekskl. moms om året (365 dage). Du tilmelder dig på forsiden under “Tilmeld” og udfylder de nødvendige informationer, som er beskrevet. Informationerne bruges i forbindelse med fakturering.

Du skal have indsat Sundt Arbejdsmiljø mærket på din hjemmeside inden du ansøger om medlemsskab.

Efter du har tilmeldt dig, vil din tilmelding blive gennemgået. Det tager typisk et sted mellem 1 – 3 dage. Jeg bestræber mig altid efter, at behandle en tilmelding hurtigst muligt! Tilmeldingen gælder fra den dag du er blevet godkendt og er kommet på deltagerlisten.

Dit medlemsskab vil automatisk blive fornyet, medmindre du afmelder det inden din udløbsdato.

Sundt Arbejdsmiljø forbeholder sig retten til, at afvise alle tilmeldinger. Dette kan vi gøre uden at give en begrundelse eller forklaring. Ud over det forbeholder vi os også retten til, at fratage medlemskabet fra et medlem med øjeblikkelig virkning. Sker dette er du forpligtet til, at fjerne Sundt Arbejdsmiljø mærket fra din hjemmeside.

Vil din tilmeldingen blive afvist er der selvfølgelig ingen omkostninger forbundet med afvisningen.

Udmeldelse
Du har altid mulighed for, at forlade Sundt Arbejdsmiljø. Dette gør du ved, at skrive til [email protected] og vi vil herefter fjerne dit medlemsskab hurtigst muligt. Ønsker du at forlade initiativet skal du samtidig fjerne Sundt Arbejdsmiljø mærket fra din hjemmeside.

Betaling
Fakturering sker for et år(365 dage) ad gangen. Fakturering foregår gennem firmaet Memorize, som ejer Sundt Arbejdsmiljø.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Returret
Der ydes ingen returret på medlemskaber af Sundt Arbejdsmiljø, da det er en service, som tages i brug øjeblikkeligt.

Sundt Arbejdsmiljø kan ikke tage ansvar eller yde erstatning for nogle former for tabt fortjeneste, skader eller lignende, som skulle være sket grundet dit medlemskab hos Sundt Arbejdsmiljø.