Vilkår for deltagelse

1.0 Vi forbeholder os retten til at rette, ændre eller opdatere disse vilkår for anvendelse efter behov. Ved ændring eller opdatering vil deltagerene få besked.

1.1 Sundt Arbejdsmiljø forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding.

1.2 Alle priserne på hjemmesiden er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til, at ændre priserne. Såfremt at priserne vil blive ændret vil deltagerne få besked.

1.3 For at være tilmeldt Sundt Arbejdsmiljø og anvende mærket på din hjemmeside skal du leve op til de vilkår og betingelser, som er nævnt på hjemmesiden, www.sundtarbejdsmiljo.dk.

1.4 Såfremt din virksomhed ikke lever op til gældende betingelser, vil din virksomhed få en henvendelse med 7 dages varsel til at udbedre manglerne. Sker dette ikke, mister din virksomhed retten til at anvende Sundt Arbejdsmiljø mærket, og vil blive fjernet fra listen af deltagende virksomheder, uden mulighed for tilbagebetaling af vederlag.

1.5 Ønsker du at forlade initiativet, skal du sende en skriftlig opsigelse med mindst 30 dages varsel inden udløb af gældende periode. Opsigelse herefter udløser ikke refusion af næste periodes medlemskab, som lyder på 315 kr. ekskl. moms.

1.6 Fakturering sker for et år af gangen og betales forud. Fakturering foregår gennem firmaet Memorize, som ejer Sundt Arbejdsmiljø.

1.7 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.