Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/sundtarbejdsmiljo.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Sæt fokus på et sundt arbejdsmiljø med flotte plakater - Sundt Arbejdsmiljø

Skab en sund arbejdsplads med ren luft

Sundt Arbejdsmiljø

 


Dette indhold er sponsoreret

Der er mange faktorer, som kan spille ind på, hvor godt eller skidt et arbejdsmiljø er. Ens arbejdsplads er et sted man skal befinde sig mange timer om ugen, og det er derfor vigtigt at man arbejder et sted, hvor der er et sundt arbejdsmiljø, både for det fysiske og psykiske helbred. 

 

De fleste mennesker tilbringer langt mere af deres tid indenfor end ude. Derfor er det relevant at der bliver gjort noget for, at den luft vi indånder, mens vi befinder os indendørs, er sund. En af de ting, der kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet er luftrensning, og du kan med fordel læse med videre her, for at lidt mere information om, hvad det kan gøre for en arbejdsplads. 

Indeklimaet har større betydning end man tror 

Kvaliteten af den luft vi indånder, når vi befinder os indendørs, har større betydning for menneskers sundhed og trivsel, end mange måske lige går og tror. Er klimaet indendørs dårligt, så kan det påvirke ting som koncentrationsevnen, indlæringsevnen og helbredet. Det er derfor relevant at der på ens arbejdsplads bliver gjort noget, som kan sikre at indeklimaet er så optimalt som muligt. 

 

En del af den luft vi indånder består af partikler, som er sundhedsskadelige, og det er de sundhedsskadelige partikler, der er vigtige at få renset ud, så man på arbejdspladsen indånder ren og frisk luft, der kan være med til at forbedre koncentrationen og dermed arbejdsevnen. 

Derfor er et rent indeklima vigtigt

Udover at et dårligt indeklima har en negativ effekt på menneskers koncentration- og præstationsevne, så kan et dårligt indeklima også føre til ting som uoplagthed, træthed, udslæt, eksem, infektioner, åndedrætsbesvær og hovedpine. Bliver der modsat gjort noget ud af at skabe et sundt og godt indeklima på arbejdspladsen, så kan man være med til at bryde smittekæder, så færre ansatte bliver nedlagt af sygdom, hvis der skulle ramme en bølge af sygdom blandt de ansatte.

 

Mennesker har brug for frisk luft, og udover ting som hovedpine, nedsat koncentrationsevne og forværret indlæring, så kan et dårligt indeklima også have mere alvorlige konsekvenser. Et dårligt indeklima kan føre til alvorlige sygdomme som allergi, astma, hjerte- og kredsløbslidelser, kræft, samt KOL, og et dårligt indeklima kan forværre sygdommen hos de, som allerede er alvorligt syge.

Et dårligt indeklima rammer børn hårdere end voksne

Er der et dårligt indeklima, så vil børn blive hårdere påvirket end voksne. Årsagen til det er, at børn indånder en større luftvolumen, i forhold til deres kropsvægt end voksne gør. Derudover er deres organer stadig under udvikling, og det har betydning for, hvor let kroppen bliver påvirket af de sundhedsskadelige partikler, der er i luften. 

 

Fordi børns lungesystem ikke er færdigudviklet, så er de også særligt sensitive overfor udefrakommende påvirkninger, og et dårligt indeklima kan derfor være med til at udvikle allergi og astma hos børn. Det er derfor særligt vigtigt, at der i skoler og daginstitutioner er et sundt indeklima. Dette er især vigtigt, fordi samfundet i dag er sådan, at børn i løbet af ugens fem hverdage skal tilbringe størstedelen af deres vågne timer i institutioner.  

 

Arbejder man på institutioner, sygehuse, skoler eller andre steder, hvor der er børn, så er det også relevant for de ansatte, at der er et sundt indeklima. På den måde bliver der nemlig sørget for, at risikoen for at man smitter et barn ved sygdom mindskes, og modsat hvis et barn er sygt, så er smitterisikoen nedsat, og der er dermed færre chancer for, at et barn får smittet en ansat. 

Foreslå en luftrenser til arbejdspladsen

Det har førhen været en dyr fornøjelse for en arbejdsplads at gøre tiltag, der skulle være med til at forbedre indeklimaet. De tiltag der har kunne gøres førhen, har været dyrt både ressource- og omkostningsmæssigt. Heldigvis er der i dag kommet nye løsninger til, som kan sikre det sunde indeklima, uden at det skal koste kassen for virksomheden. 

En af de løsninger, der er kommet til, er en såkaldt luftrenser. Ligesom at indeklimaet kan forbedres ved at man sørger for at huske at åbne døre og vinduer og lufte ud i løbet af dagen, så den gamle, tunge luft kan blive erstattet med ny og frisk luft, så kan man med en luftrenser bidrage positivt til indeklimaets kvalitet ved at rense den luft, der allerede er i rummet. 

Teknologien bag en luftrenser kaldes for Airgle-teknologien, og denne teknologi gør det muligt at fjerne alle de sundhedsskadelige partikler, der er i luften, på kun få minutter. Denne metode har også den fordel, at den kan være med til at nedsætte smitterisikoen, så der på den måde er færre på arbejdspladsen, der bliver smittet med sygdom, i tilfælde af at én eller flere af de ansatte går hen og bliver syge. Man kan se det, på den måde, at hvis fysisk afstand ikke er muligt, så kan smitterisikoen stadig holdes nede, ved at holde en såkaldt “mekanisk afstand”, ved brug af en luftrenser.

Der er altså alle mulige gode grunde til, at man skal tage et ekstra kig på, hvordan indeklimaet er på ens arbejdsplads, både for ens egen skyld, sine kollegaer og eventuelle børn, unge, ældre og andre mennesker, der møder op på ens arbejdsplads i løbet af en dag.