Sådan stifter du dit eget ApS

Sundt Arbejdsmiljø

 


Hvis du gerne vil hurtigt og nemt i gang med din egen virksomhed, så kan stiftelse af et ApS være en oplagt mulighed. I dag kan du nemlig klare hele oprettelsen af et ApS online, hvorved du både sparer tid og penge. 

 

Hvad er et ApS?

ApS står for anpartsselskab og hører under kategorien kapitalselskaber. Noget af det, der gør ApS’et til en af de mest populære selskabsformer i Danmark, er, at det kun koster 40.000 kr. at stifte. Stiftede du i stedet et aktieselskab (A/S), ville det kræve en startkapital på hele 400.000 kr.

Samtidig oprettes selskabet med såkaldt begrænset hæftelse, hvilket betyder, at du som ejer ikke hæfter personligt med din egen formue. Dermed vil du aldrig kunne miste mere end kapitalindskuddet, altså indskuddet på minimum 40.000 kr. Dette er til forskel fra eksempel en enkeltmandsvirksomhed, hvor kreditorer kan gøre udlæg i din egen private formue. 

Hvorfor vælge ApS frem for andre selskabsformer?

Der er rigtig mange fordele forbundet med at oprette et ApS. Stift ApS og drag fordel af følgende:

1. Begrænset hæftelse

Den nok væsentligste fordel er som nævnt, at ejerne ikke hæfter personligt, men er beskyttet af den begrænsede hæftelse. 

2. Mulighed for flere ejere

Det er muligt at have flere ejere af et ApS, og det er samtidig nemt at overdrage anparter til nye investorer og medejere. Det betyder også, at det er mere fleksibelt, hvis du senere ønsker at sælge virksomheden.

3. Selvstændig juridisk enhed

Et ApS udgør en selvstændig juridisk enhed, og det kan blandt andet medføre en lavere selskabsskat.

4. Fleksibilitet i forhold til struktur

Der er mulighed for at lave forskellige ejerstrukturer gennem holdingselskaber.

5. Kendt selskabsform og derfor nemmere at rejse kapital 

ApS’et er en både udbredt og anerkendt selskabsform. Ved at skyde dine egne penge i selskabet, viser du også omverdenen, at du tror på projektet. Dette danner grobund for tillid mellem dig og dine kommende investorer. 

Sådan opretter du et ApS

Du behøver heldigvis ikke være en ekspert i erhvervsjura for at stifte et ApS. Du kan nemlig oprette et ApS online via Legal Desk ved blot at udfylde en simpel formular. Det tager kun ca. 15 minutter at udfylde formularen, betale og underskrive.

Efter du har betalt og underskrevet formularen, sørger Legal Desk for den resterende registreringsproces hos Erhvervsstyrelsen, herunder registrering af moms/lønsum, import/eksport og registrering som arbejdsgiver, alt afhængigt af dine ønsker for selskabet.