Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/sundtarbejdsmiljo.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Hvad er fysisk arbejdsmiljø? - Et sundt arbejdsmiljø

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Sundt Arbejdsmiljø

Når man taler om fysisk arbejdsmiljø, så skal man overordnet set være sikker på, at de arbejdspladser man etablerer, er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske og psykiske sundhed.

Kravet i loven er, at virksomhederne teknologisk set skal være på højde med den seneste udvikling, så også de svageste medarbejdere kan være beskyttet. Eksempelvis kan en forkert indrettet arbejdsplads være årsag til smerter i muskler og led eller medføre nedslidning.

Vi bruger en stor del af vores liv på at arbejde. Uanset hvilket arbejde man har, og hvad man beskæftiger sig med, betyder et fysisk arbejdsmiljø meget for vores velbefindende.

I det følgende kan du læse om, hvad fysisk arbejdsmiljø er, og hvilken betydning det har for os, samt hvilke elementer, der spiller ind. Det er nemlig vigtigere end som så, at der bliver gjort noget fra arbejdsgiverens side for, at såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø er godt.

Og at man som ansat trives i sit arbejde

Mange forskellige fysiske rammer

Det fysiske arbejdsmiljø er det, vi kan sanse – se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Det fysiske arbejdsmiljø er indretningen af arbejdspladsen, når det gælder indeklima, støj/akustik, kunstig belysning og dagslys, vibrationer, farlige stoffer som kemikalier samt maskiner, udstyr og tekniske installationer.

Det fysiske arbejdsmiljø er mange andre ting. Det kan være påvirket af vejr og vind eller særlige krav til temperaturer, ventilation eller beskyttelse mod stråling.

Det fysiske arbejdsmiljø kan stille krav til medarbejdernes beklædning eller brug af personlige værnemidler som sikkerhedshjelm eller åndedrætsværn. Det er afgørende, at den fysiske arbejdsplads er indrettet, så den passer til det arbejde, der skal udføres.

Vores viden om den optimale indretning af arbejdspladser udvikler sig hele tiden. Det kan betyde, at en arbejdsplads indretning ikke længere er tidssvarende.

Eksempelvis er der de senere år kommet betydelig fokus på betydningen af at have adgang til naturligt dagslys, der både kan have betydning for søvn og den generelle livskvalitet.

Sikkerhed er vigtigt, men også de fysiske rammer

Det er vigtigt, at de fysiske rammer er i orden, så man undgår at blive nedslidt eller i værste fald at komme alvorligt til skade.

Arbejder man fx på kontor vil arbejdet ofte være koncentreret ved computeren. Arbejdet er stillesiddende og fastlåst, og man bruger kun en lille del af kroppen.

Mange får derfor problemer i skuldre, nakke, arme og hænder, som fører til hovedpine, dårlig ryg og musearm.

Det stillesiddende arbejde eller den stillesiddende adfærd udgør i det hele taget en helbredsrisiko. Det er derfor meget vigtigt at arbejdspladsen er indrettet så den er fleksibel så det er muligt at skifte arbejdsstillinger.

Arbejdsdagen skal være varieret med pauser fra skærmarbejdet. Det er ledelsens opgave at skabe variation i arbejdet.

De fysiske rammer i kontormiljøet er vigtige i forhold til at kunne udføre sin kerneopgave. Det er vigtigt at være i komfort så yder man bedst.

Det betyder, at indeklimaet skal være i top med en behagelig temperatur, en god luftkvalitet, ingen træk og en luftfugtighed der er passende og ikke skaber oplevelsen af tør luft eller tung og tryggende luft.

Lysforholdene på arbejdspladsen både dagslys/udsyn og den kunstige belysning skal sikre at man kan udføre sit arbejde sikkert og uden at begå fejl og så skal støj og forstyrrelser være reduceret mest muligt bl.a. via en god indretning og effektiv akustikregulering.

Er man håndværker, vil sikkerheden på samme måde spille en stor rolle. Når man som murer arbejder på en byggeplads, eller man som tømrer arbejder på et tag, betyder sikkerheden og brugen af sikkerhedsudstyr naturligt meget. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at medarbejderne har det fornødne sikkerhedsudstyr til rådighed, men man er selv ansvarlig for at benytte det.

Sundhed er godt for alle

Sunde medarbejdere har det godt og trives bedre på arbejdspladsen. Det er vigtigt som arbejdsgiver at arbejde aktivt på at fremme sundheden hos medarbejderne.

Det er vigtigt at være med til at fremme et sundt og godt arbejdsmiljø, da sundhed både kan nedbringe sygedage, øge energiniveauet og skabe fællesskab mellem medarbejdere. Ledelsens engagement har stor betydning for de sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen.

En ledelse, der er interesseret i sine medarbejdere og som vil dem det bedste, er godt på vej til at skabe en sund arbejdsplads. Der kan eksempelvis være udvalgte fokusområder som fx rygning.

Medarbejdere, der ryger, kan få tilbudt rygestopkursus. Der kan være frugtordning, hvor medarbejderne har adgang til gratis frugt, når de er på arbejde.

Der kan tilbydes gratis træning og/eller billig massage fra firmaets side. Fælles træning fx elastiktræning med kollegaerne i løbet af arbejdsdagen, yoga eller mindfullness vinder frem på arbejdspladserne.

Der er mange muligheder, som ledelse, at vise vejen for sine medarbejdere til en sund/sundere livsstil.

Det kan være en rigtig god investering i det lange løb, eftersom det kan medvirke til at give glade, tilfredse og motiverede medarbejdere med færre sygedage.

En god ledelse betyder meget

Så alt i alt er det værd for en arbejdsgiver at tage stilling til såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Det er ikke ubetydeligt – det spiller en ganske stor rolle for medarbejdernes trivsel. Har en virksomhed et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø får den et godt renommé og det vil være lettere at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Det bliver en gevinst for virksomheden.

Som medarbejder er det godt – eksempelvis i forhold til en ny arbejdsplads – at huske at tænke over:

  • Hvordan er arbejdspladsen indrettet? Hvordan kommer jeg til at sidde/stå? Kan jeg arbejde med det, jeg skal – inden for de fysiske rammer, der er givet?
  • Er der mulighed for at bevæge sig/ændre arbejdsstilling i løbet af dagen? Eller kommer jeg til at blive unødvendigt overbelastet af den samme bevægelse hele dagen? Hvordan er ledelsen – fokuserer den på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde?
  • Er sikkerheden i orden? Er der fokus på sikkerheden? Får jeg det sikkerhedsudstyr, jeg har brug for, så jeg kan udføre mine arbejdsopgaver på en sikker måde Og bliver der taget hånd om de forhold, der skal forbedres?
  • Er der fokus på sundhed og trivsel? Er der en holdning til, at man skal have det godt og leve sundt/sundere?

Det er ikke alle punkter, der er lige vigtige på alle slags arbejdspladser.

Men det vigtigste er, at man føler sig godt tilpas på sin arbejdsplads, at det er et sundt arbejdsmiljø, som man trives i og har lyst til at være i.