Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/sundtarbejdsmiljo.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Hvad er et godt arbejdsmiljø? - Sundt Arbejdsmiljø

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et arbejdsmiljø er både den fysiske, sociale og psykiske del af det, at gå på arbejde.

Arbejdspladsen er et sted, hvor de fleste mennesker bruger størstedelen af deres tid i hverdagene. Derfor er det også vigtigt, at man har det godt både socialt, men også på det professionelle plan, så det er et rart sted at være.

I arbejdsmiljøet er alle virksomhedens ansatte inkluderet og det er derfor også et fælles ansvar, at arbejdsmiljøet hos virksomheden er sundt, således alle medarbejdere trives.

Hvad er et godt arbejdsmiljø? - Teamwork

Ofte er det dog ikke tilfældet, og flere og flere danskere oplever stress, mobning, chikane eller generel mistrivsel på jobbet. Det kan have store konsekvenser for den enkelte, ikke blot kortsigtet, men for altid. Det er derfor vigtigt, at der i virksomheden tages godt hånd om arbejdsmiljøet, og at der arbejdes intenst mod, at arbejdspladsen er et rart sted at være.

Mange mennesker oplever udfordringer på arbejdspladsen, men ved ikke, hvilke signaler de skal være opmærksomme på, eller hvordan de kan sikre forbedring på området.

Her finder du nogle grundlæggende indikatorer på, hvad der kendetegner et dårligt og et godt arbejdsmiljø, samt nogle råd til, hvordan I sammen kan forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Hvad vi synes er godt eller dårligt, også når det kommer til arbejdsmiljø, er selvfølgelig subjektivt. Alligevel er der dog en række ting, de fleste vil betegne som velfungerende og positive, når der tales om miljøet på arbejdspladsen.

Fysisk arbejdsmiljø

Hvis vi kigger på det fysiske arbejdsmiljø, vil et godt miljø betegnes som et med god udluftning, ingen farlige elinstallationer, skarpe lyde eller lys, der generer i løbet af dagen. Samtidigt har et godt arbejdsmiljø de rigtige forudsætninger for, at arbejdet udføres sikkert og komfortabelt.

Er der tale om en virksomhed, hvor størstedelen af arbejdet foregår på et kontor, er det derfor vigtigt, at der er kontorstole, der kan indstilles i højden og justérbare borde, så du og dine medarbejdere undgår skader i ryg og nakke.

Hvad er et godt arbejdsmiljø? - Fysisk arbejdsmiljø

Hvis der i stedet arbejdes på eksempelvis en byggeplads, er det vigtigt, at miljøet er sikkert og at der ikke er direkte kontakt med farlige kemikalier, at maskinerne anvendes korrekt og under opsyn samt at stillads med mere er opstillet efter gældende reglementer.

Af faktorer der spiller ind på det fysiske arbejdsmiljø kan man derfor opsætte følgende:

  • Indeklima
  • Støj og belysning
  • Indretning af kontor
  • Korrekt udstyr og maskineri

Læs mere om fysisk arbejdsmiljø her.

Psykisk arbejdsmiljø

Det gode psykiske arbejdsmiljø er en lidt større opgave, for det er ikke altid, at man kan læse, hvad andre mennesker tænker og føler. Et positivt arbejdsmiljø har åbenhed for dialog og lader medarbejderne komme til orde med deres forslag, ideer og tanker omkring arbejdsgangen i virksomheden.

Inklusion er en vigtig del af et positivt og sundt arbejdsmiljø, ligeledes er det psykosociale miljø. Et godt arbejdsmiljø har klare arbejdsgange, hvor der er plads til konstruktiv kritik og ikke mindst ros, for et stykke veludført arbejde. Der er mulighed for personlig udvikling og variation i dagligdagen.

Et godt arbejdsmiljø handler også om ledelses- og arbejdskvalitet, samt den sociale støtte blandt de ansatte.

Det gode arbejdsmiljø har troværdighed og tillid som hjørnestenene mellem medarbejdere i mellem såvel som mellem ledelsen og medarbejderne.

Hertil kommer respekt for hinanden og hinandens arbejde, retfærdighed blandt staben samt rummelighed.

Af faktorer der spiller ind på det psykiske arbejdsmiljø kan man derfor opsætte følgende:

  • Kravene der stilles til en enkelte medarbejder
  • Dialogen mellem de ansatte og lederne (Eksempelvis hvorvidt den ansatte føler sig hørt eller ej)
  • Sociale relationer på kryds og tværs i virksomheden
  • Respekt og/eller krænkende adfærd

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø her.

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø kan være mange ting.

Måske er der tale om en dårlig social stemning, hvor der måske mobbes på arbejdspladsen eller tales bag om ryggen af ledelsen, kollegaer eller nogle helt tredje.

Et dårligt arbejdsmiljø kan også være et miljø, hvor der er manglende forståelse for de forskellige individer, som arbejder i virksomheden. Det kan eksempelvis være, at der ikke tages højde for folks forskelligheder eller at alle mennesker også har et privatliv, familie, venner og fritidsaktiviteter, der gerne skulle passe ind i programmet.

Derfor er det også vigtigt, at der er plads til, at man i weekenden kan slukke mobiltelefonen og lukke ned for sin e-mail.

En af de største trusler mod arbejdsmiljøet og psykisk velvære i forbindelse med arbejdspladsen er nemlig stress.

Stress er en af de største årsager til, at danskerne sygemelder sig.

Man skelner typisk mellem kortvarig og langvarig stress, men begge dele er deciderede farlige for den fysiske sundhed, på trods af, at det stammer fra et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Stress kommer typisk af et dårligt og usundt arbejdsmiljø, hvor regler om arbejdstid, -opgaver og andet ikke bliver overholdt og man ender med at overarbejde sig selv.

Sommetider sker det endda helt ubevidst, det er derfor vigtigt, at du personligt er opmærksom på symptomerne på stress.

De kommer typisk til udtryk gennem vedholdende hjertebanken, hovedpine, indre uro, appetitløshed, svedeture med mere. Psykisk kan tegnene være koncentrationsbesvær, træthed, hukommelsesbesvær og dårligt humør, hvorfor arbejdsmiljøet blot forværres.

Vær derfor opmærksom og tal ud, hvis du føler, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads stresser dig.

Kort opsummeret er et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø et sted, hvor der hersker; vold, mobning, sexchikane, psykisk vold, skænderier, sladder i krogene, trusler eller drillerier, der er blevet afsagt flere gange over længere tid.

Det gode arbejdsmiljø kræver, at personlige og professionelle grænser respekteres.

Hvad kan din virksomhed gøre, for at få et godt arbejdsmiljø?

Hvis du ønsker ændringer i et arbejdsmiljø, er der en del ting, der kan gøres.

Først og fremmest bør medarbejderne give udtryk for deres holdning til den nuværende situation på arbejdspladsen, således at der er et grundlag til revision og ændringer, der forbedrer arbejdsmiljøet.
Når der er blevet gjort opmærksom på problemerne, kan ændringerne begynde at indtræffe.

Vær opmærksom på, at enkelte medarbejdere kan kræve eller ønske specifikke ændringer for dem selv og ikke nødvendigvis på vegne af virksomheden. En del af et godt psykosocialt arbejdsmiljø er, som nævnt tidligere, nemlig også, at tilpasse arbejdet til den enkelte og ikke lade den enkelte tilpasse sig arbejdspladsen.

For at opretholde arbejdsmiljøet, kan I som virksomhed overveje at afholde et månedligt møde, hvor alle medarbejdere indkaldes til at dele deres tanker, forslag og ideer eller bekymringer med resten af virksomheden.

Således er I altid på toppen af forestående udfordringer og medarbejderne har en stemme i virksomheden.

Hvis I er en større virksomhed, kan I eventuelt overveje at afholde disse møder i afdelingen og lade afdelingslederen referere direkte til den relevante ledelse.