Vilkår for deltagelse

1.0 Vi forbeholder os retten til at rette, ændre eller opdatere disse vilkår for anvendelse efter behov. Ved ændring eller opdatering vil deltagerene få besked.

1.1 Sundt Arbejdsmiljø forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding.

1.2 Alle priserne på hjemmesiden er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til, at ændre priserne. Såfremt at priserne vil blive ændret vil deltagerne få besked.

1.3 For at være tilmeldt Sundt Arbejdsmiljø og anvende mærket på din hjemmeside skal du leve op til de vilkår og betingelser, som er nævnt på hjemmesiden, www.sundtarbejdsmiljo.dk.

1.4 Såfremt din virksomhed ikke lever op til gældende betingelser, vil din virksomhed få en henvendelse med 7 dages varsel til at udbedre manglerne. Sker dette ikke, mister din virksomhed retten til at anvende Sundt Arbejdsmiljø mærket, og vil blive fjernet fra listen af deltagende virksomheder, uden mulighed for tilbagebetaling af vederlag.

1.5 Tilmelding til Sundt Arbejdsmiljø er for ét år ad gangen. Abonnementet forlænges automatisk med et nyt år, når den gældende periode afsluttes. Du har altid mulighed for, at opsige abonnementet ved en skriftlig opsigelse med mindst 30 dages varsel inden udløb af gældende periode.

1.6 Refundering af omkostninger i forbindelse med forlængelse af medlemskab vil ikke blive refunderet såfremt en forlængelse har fundet sted.

1.7 Fakturering sker for et år af gangen og betales forud. Fakturering foregår gennem firmaet Memorize, som ejer Sundt Arbejdsmiljø.

1.8 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.